O Terapiji Divljine

Terapija Divljine

Poseban pristup u radu s djecom i mladima u divljini koji ostvaruje rezultate*

Terapija divljine (wilderness therapy) je inovativni pristup terapiji koji kombinira prirodno okruženje divljine s terapijskim procesima kako bi pomogao pojedincima koji se suočavaju s raznim izazovima i psihičkim stanjima. Ovaj oblik terapije temelji se na ideji da prirodno okruženje i iskustva u divljini mogu pozitivno utjecati na emocionalno, mentalno i fizičko blagostanje pojedinca.

Glavni cilj terapije divljine je potaknuti osobni rast, razvoj samopouzdanja, razumijevanje vlastitih emocija te poboljšati međuljudske vještine kroz iskustva u prirodi. Ovo iskustvo obično uključuje aktivnosti kao što su planinarenje, kampiranje, orijentacija, izazovi preživljavanja i timski zadaci. Terapeuti specijalizirani za terapiju divljine vode ove aktivnosti i koriste ih kao platformu za individualne i grupne terapijske seanse.

Istraživanja o rezultatima terapije divljine sugeriraju da ovaj pristup može biti izuzetno učinkovit u različitim situacijama. Neki od glavnih benefita uključuju:

Povećano samopouzdanje 

Sudjelovanje u izazovnim aktivnostima u prirodi pomaže pojedincima da prepoznaju svoje vlastite snage i sposobnosti, što dovodi do povećanja samopouzdanja.

Smanjenje depresije, stresa i anksioznosti

Boravak u prirodi često ima umirujući učinak na um i tijelo te može smanjiti razinu depresije, stresa i anksioznosti.

Razvoj međuljudskih vještina

Rad u timovima i međusobna podrška tijekom terapije divljine pomažu poboljšanju komunikacijskih i interpersonalnih vještina.

Svijest o okolišu

Sudjelovanje u aktivnostima u prirodi potiče svijest o okolišu i promiče održivost.

Svijest o vlastitim emocijama

Terapija divljine može pomoći pojedincima da bolje razumiju svoje emocije i kako se nositi s njima.

Znanstvena istraživanja i stvarna iskustva mnogih pojedinaca sugeriraju da terapija divljine može biti vrijedan alat u procesu osobnog rasta, terapije i prevladavanja izazova koje život može postaviti pred nas.

POVIJEST 

Terapija divljine, poznata i kao wilderness therapy, ima bogatu i zanimljivu povijest koja seže unatrag desetljećima. Ovaj terapijski pristup proizlazi iz spoznaje da prirodna okolina i izazovi koje nudi priroda mogu imati pozitivan utjecaj na emocionalno i mentalno blagostanje pojedinca. Evo kratkog pregleda povijesti terapije divljine:

Pioniri terapije divljine

Koncept terapije divljine prvi put se počeo razvijati tijekom 20. stoljeća. Jedan od pionira ovog pristupa bio je psihijatar Dr. William James, koji je 1905. godine izjavio da boravak u prirodi može imati terapijske koristi. Kasnije su se drugi terapeuti, kao što su Howard Clinebell i Larry D. Olsen, također zalagali za terapiju divljine kao učinkovit način pomoći ljudima u prevladavanju emocionalnih problema.

Razvoj konkretnih programa 

Tijekom 20. stoljeća, terapeuti su počeli razvijati konkretnije programe terapije divljine. Prvi programi bili su usmjereni na mlade s ponašajnim problemima i ovisnostima. Ti programi obično uključuju boravak u divljini, izazovne aktivnosti i terapijske seanse.

Priznavanje i regulacija

Terapija divljine postala je sve popularnija i priznata kao terapijski pristup tijekom 20. stoljeća. Organizacije kao što je Outdoor Behavioral Healthcare Council (OBH) osnovane su kako bi postavile standarde i regulirale programe terapije divljine.

Raznovrsni pristupi

Tijekom vremena, razvijeno je mnogo različitih pristupa terapiji divljine. Neki programi usmjereni su na tinejdžere s ponašajnim problemima, dok su drugi fokusirani na terapiju ovisnosti ili mentalnih zdravstvenih problema. Postoji i raznolikost u vrstama aktivnosti koje se koriste, uključujući planinarenje, kampiranje, penjanje, orijentaciju i mnoge druge.

Znanstvena istraživanja

Tijekom godina, provedena su mnoga znanstvena istraživanja kako bi se bolje razumjela učinkovitost terapije divljine. Istraživanja su redovito potvrđivala pozitivan utjecaj ovog pristupa na emocionalno blagostanje i prevladavanje izazova.

Danas, terapija divljine je priznata i sve više korištena terapijska metoda koja se koristi za pomoć različitim skupinama ljudi. Njena povijest svjedoči o evoluciji i rastućem razumijevanju važnosti prirodne okoline u terapijskom procesu.

Psihologija preživljavanja, moderni i primitivni načini paljenja vatre, izbor i izgradnja skloništa, pronalaženje i filtriranje vode, lov putem zamki, uporaba noža i alata, navigacija i orijentacija, praćenje i identifikacija životinja, metode signalizacije, prva pomoć za hipotermiju, kompleti za preživljavanje, sakupljanje biljaka su neka od znanja koja se usvajaju tijekom ovog tečaja.Za više detalja o ovom tečaju kao što su cijena, datumi, rezervacije i kako dobiti obvezni popis opreme, kontaktirajte nas putem e-pošte na info@extremesurvive.com.
* Učinak terapije divljine na kognitivnu autonomiju i samopouzdanje adolescenata: Rezultati istraživanja ne-randomiziranog pokusa studijaUčinci intervencije temeljene na prirodi u liječenju depresije: Studija višesredišnjeg, randomiziranog kontroliranog ispitivanja studijaUčinci programa divlje avanture na tjelesni sastav i mentalno zdravlje adolescenata: Istraživanje studijaIstraživanje na UNH-u pokazuje da je terapija u divljini učinkovitija i jeftinija opcija studijaMeta-analiza učinaka terapije divljine na delinkventno ponašanje među mladima studijaUčinci terapije avanturom u divljini na mentalno zdravlje sudionika mladih studijaProgrami terapije u divljini: Sistematski pregled istraživanja studijaMože li terapija u divljini stvarno poboljšati zdravlje i blagostanje? Tekst temeljen na istraživanjima tekstTerapija koja se rasplamsala u divljini tekstZašto terapija u divljini djeluje? tekst